Lääketieteellinen Qigong  - Medical qigong

Terapeutti vaikuttaa aina, enemmän tai vähemmän potilaaseensa. Vaikka vaikutusmekanismia on vaikea tarkasti määrittää, voitanee sanoa, että esim. onnistuneessa neula manipulaatiossa terapeutti käyttää omaa qitään potilaan hoitamiseen, samoin kuin hyvässä vuorovaikutuksessa yleensä.  
Kiinassa qigong-klinikoilla voi nähdä hyvin voimakasta ja suoraviivaista potilaaseen vaikuttamista, jota on usein vaikea kuvailla herättämättä pelkoa tai  epäuskoa. Lääketieteellisellä qigongilla tarkoitetaan kuitenkin ennenkaikkea yksilöllisten, kunkin potilaan epätasapainotilaan räätälöityjen harjoitusten luomista ja antamista.

Qigong harjoitukset perustuvat kolmeen asiaan:
hengitykseen, mieleen ja kehoon (sisältäen asennon ja liikeen).
Eri tilanteissa näitä seikkoja sovelletaan harjoitukseen eri tavoin.
Esimerkiksi henkilön potiessa kiinalaisen lääketieteen syndroomaa ”liiallisuus Tuli” jonka oirekuvina saattaa esiintyä tinnitusta, mirgeeniä, levottomuutta ja unettomuutta. Saa hän muun hoidon tueksi harjoituksen, jossa sisäänhengitys tapahtuu nenän, mutta uloshengitys suun kautta, focus pidetään uloshengityksessä joka on myös kestoltaan sisäänhengitystä pidempi. Neulatekniikassa tämä vastaa suurta dispersaatiota. Harjoitukseksi valitaan levossa tehtävä harjoitus jotta asento olisi rento, mikä on tarpeen liiallisuustilaa purettaessa. Mielikuvana käytetään Yinisiä elementtejä; esim. vesiputous kuun valossa sopisi tilaan hyvin. Lisäksi pidetään kevyttä focusta vaihtoehtoisesti pisteessä Yintang tai Yongquan (Kid1), jotka sekä tyynnyttävät mieltä että poistavat Kuumuutta. 

Tätä sarkaa harjoittaakseen ei siis tarvitse olla ”ihmemies”, riittää kun hallitsee syvällisesti Kiinalaisen lääketieteen teoriat, sekä qigongin teorian ja käytännön. Kiinassa on vuodesta 1987 lähtien ollut mahdollista suorittaa Master degree -tason tutkinto (vastaa meikäläistä Maisterin tutkintoa) lääketieteellisessä qigongissa. Tutkinnon on toistaiseksi suorittanut prof. Han Bin'in ohella viisi henkilöä.  

©Jari Siipola 2006

SIVUN ALKUUN